Sign In

 TNTECO - SanPham

​Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, TNTech đã cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT tổng thể, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho rất nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ T.Scoring

T-Scoring là giải pháp xếp hạng tín dụng và quản trị thông tin khách hàng vay vốn một cách tập trung. Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán đánh giá thông tin tín dụng của khác hàng theo Basel II và đáp ứng các yêu cầu của ...

Hệ thống bảo lãnh phát hành thẻ tín dụng T.Credit

Hệ thống tập trung hóa quy trình cấp phát thẻ tín dụng, tự động chấm điểm hồ sơ khách hàng, đề xuất hạn mức được cấp, kiểm tra trùng và quản lý danh sách đen. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian xử lý, ...

Giải pháp khai thác và báo cáo thông tin tín dụng khách hàng

CIC H2H là giải pháp được thiết kế kênh truyền trực tiếp giữa các Tổ chức tín dụng với trung tâm CIC của Ngân hàng nhà nước phục vụ hoạt động báo cáo, khai thác thông tin tín dụng của khách hàng một cách nhanh chóng. CIC H2H giúp các ...

Hệ thống định giá và quản lý tài sản bảo đảm T-Collate

Hệ thống trợ giúp các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong việc quản lý định giá/ tái định giá các tài sản bảo đảm được nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Tạo kho cơ sở dữ liệu về giá của tài sản thẩm định, tài sản ...

Giải pháp RPA áp dụng trong doanh nghiệp

RPA (Robotics Process Automation) là công nghệ cho phép mọi người ngày nay có thể định cấu hình phần mềm máy tính hoặc một Robot, mô phỏng và tích hợp các hành động của con người tương tác trong các hệ thống kỹ thuật số để thực hiện quy trình ...