Sign In

 TNTECO - GioiThieuChiTiet

GIỚI THIỆU
Lịch sử hình thành và phát triển

Xuất phát điểm với đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, tích hợp, triển khai và vận hành các giải pháp chuyên biệt...​

Xem video

Năm 1997, là Phòng Công nghệ thông tin thuộc Ngân hàng Maritime Bank (MSB)

Năm 2012, Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Thủy – M1Tech.

Năm 2018, đổi tên từ M1Tech thành Công ty Cổ phần TNTech với sứ mệnh và tầm nhìn mới trong kỷ nguyên số.

Ngày 30/10/2020, Công ty Cổ phần TNTech chính thức trở thành thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

  • Năm 2020, TNTech đạt TOP 20 Nhãn hiệu nổi tiếng được chứng nhận bởi “Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam"
  • TNTech ký kết triển khai các dự án chiến lược trong mảng Dịch vụ nghỉ dưỡng và Bất động sản, đánh dấu bước chuyển mới trong định hướng phát triển của Công ty Cổ phần TNTech.

Năm 2021, TNTech đạt Giải thưởng Sao Khuê cho Giải pháp Khách sạn thông minh T.SHS

TNTech đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 cho Giải pháp Cư dân thông minh – T.Connect.​

TNTech lọt TOP 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2021.