Sign In

 TNTECO - SanPham

​Việc kiểm soát tình hình kinh doanh khách sạn sẽ dễ dàng hơn nhờ công nghệ hoá quy trình bằng các phần mềm quản lý, từ đó chủ động trong điều phối kinh doanh, hạn chế thất thoát và sai lệch thông tin cũng như tối ưu hiệu năng làm việc của nhân viên.

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ là nhu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp, nhằm quản lý chặt việc sử dụng, mua sắm, đầu tư và khai thác hết hiệu quả các tài sản hiện có. Với những mô hình doanh nghiệp có hệ thống phân ...

Giải pháp quản lý khách sạn thông minh Smart Hotel

Hệ thống quản lý sáng tạo & thông minh phát triển dành cho khách sạn, dựa trên công nghệ IOT, mang đến những trải nghiệm tương tác thông minh, khoa học, quản lý hậu trường, tài khoản cộng đồng và ứng dụng người dùng..., tất cả được tích hợp với ...

Chấm công nhận diện khuôn mặt (FaceID)

Giới thiệu về dự án: Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt được coi là việc tối ưu cách thức chấm công trong mùa dịch, hạn chế tiếp xúc vật lý, đảm bảo cho việc giữ khoảng cách an toàn cho người lao động khi thực hiện chấm công. ...

Dự Án Khai Báo Y Tế

Giải pháp quản lý thông tin khách hàng, khai báo y tế điện tử trên nền tảng internet