Sign In

 TNTECO - SanPham

Với kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong triển khai các dự án Bất động sản quy mô lớn từ ROX Group, các giải pháp của TNTech hỗ trợ số hoá dữ liệu, góp phần tối ưu quản lý và vận hành dự án Bất động sản chuyên nghiệp, hiệu quả.

Giải pháp Quản lý Bất động sản, Cơ sở vật chất và Cơ sở hạ tầng

Chuyển đổi và tối ưu hóa việc sử dụng bất động sản, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất đã đầu tư là việc rất quan trọng để duy trì một tổ chức năng động, hiệu quả. Bằng việc sử dụng chỉ một giải pháp tích hợp, giải ...

Hệ thống thông minh cho Tòa nhà hỗn hợp (Smart building) và các khu đô thị (Smart city)

Cung cấp giải pháp toàn diện giải quyết các nhu cầu trong công tác vận hành một khu đô thị - khu công nghiệp thông minh để tối ưu hóa và chủ động trong các khâu quản lý bất động sản, cơ sở hạ tầng, các cơ sở vật chất ...

Quản lý dự án

Phần mềm là nơi tập trung dữ liệu từ các phòng ban nội bộ của đơn vị, cho phép cập nhật và quản lý thông tin dự án (tiến độ thực hiện, thông tin pháp lý, thông tin gói thầu, các văn bản hồ sơ và hợp đồng). Các đơn ...

Cổng thông tin cư dân

Số hoá cổng thông tin và quản lý dân cư thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng kênh quản trị về tài chính và các dịch vụ tiện ích trong toà nhà để tối ưu hoá thời gian, chi phí và nguồn lực giúp nâng cao ...

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng Ban QLDA Hạ tầng

Là hệ thống quản lý thông tin tập trung, hỗ trợ công tác Quản lý điều hành của BQL dự án đầu tư xây dựng. Được xây dựng để phục vụ toàn bộ các thông tin dự án đầu tư xây dựng hạ tầng từ khi xây dựng kế hoạch đầu ...