Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Tài chính ngân hàng
Hệ thống quản lý giao dịch ngoại tệ FX Trading

GIỚI THIỆU CHUNG

Là sản phẩm Việt tiên phong trong lĩnh vực mua bán ngọai tệ tại thị trường Việt Nam, FX Trading cung cấp cho khách hàng hệ thống quản lý giao dịch ngoại tệ trên nhiều kênh đa dạng: giao dịch trực tiếp tại quầy, giao dịch thông qua Internet Banking, Mobile Banking.

Lợi ích
  Với cấu hình linh hoạt các chính sách kinh doanh, chương t​​rình khuyến mãi phù hợp với từng thời kỳ, FX Trading có thể:
  • Áp dụng cho đa dạng đối tượng khách hàng: nội bộ, cá nhân, liên ngân hàng
  • Đáp ứng được hàng chục nghìn giao dịch mua bán ngoại tệ mỗi ngày.
  • Rút ngắn tổng thời gian hoàn thành giao dịch.
  • Giảm nguồn lực bộ phận kinh doanh ngoại tệ.
  • Tăng doanh thu cho Ngân hàng.
Mục tiêu
  • Chuẩn hóa các quy trình mua bán ngoại tệ
  • Giảm rủi ro trong hoạt động mua bán ngoại tệ cho Ngân hàng (chậm đồng bộ, sai nguồn tham chiếu…)
  • Dễ dàng theo dõi, tổng hợp các báo cáo quản trị, các báo cáo doanh thu, lợi nhuận trong kinh doanh ngoại tệ.

Quản lý tỷ giá​

 • Quản lý xuyên suốt vòng đời của tỷ giá, từ giá cost (yahoo finance, meta trader, reuters, WELL, tỷ giá nhập tay), đến giá của trader, sale HO, sale chi nhánh đến giá khách hàng.
 • Giá bán được quản lý theo version và mapping với từng hợp đồng tương ứng để phục vụ việc tính toán và truy vết.
Quản lý khách hàng:
 • Khởi tạo khách hàng mới hoặc đồng bộ khách hàng từ core-banking, từ đó đánh giá và phân loại, quản lý ngưỡng mua của khách hàng.
Quản lý Margin, P&L:
 • Quản lý margin của từng bộ phận theo từng thời kỳ và theo cặp tiền tệ: Margin Trader, Margin Sale HP, Margin sale chi nhánh.
 • Lưu thông tin toàn bộ các giao dịch trong ngày phục vụ hạch toán, đối soát, báo cáo, tính P&L
Báo cáo quản trị nghiệp vụ của ngân hàng:
 • Báo cáo số lượng giao dịch theo chi nhánh, Phòng Giao dịch, user, trạng thái
 • Báo cáo tổng hợp P&L theo khoảng thời gian, chi nhánh, Phòng Giao dịch, sale…
 • Báo cáo tình trạng giao dịch mua bán ngoại tệ…
Tích hợp hệ thống
 • Các hệ thống của Ngân hàng: Core banking, FX Rate, Quản lý hạch toán mua bán ngoại tê, Internet Banking, Mobile Banking
 • Các hệ thống của third party: WELL, Reuters…
Quản trị nghiệp vụ
 • Định nghĩa các cặp tiền tệ, thời gian nghỉ, thời gian làm việc.
 • Thời gian mở phiên, đóng phiên đột xuất.
 • Định nghĩa các chương trình khuyến mãi…
Quản trị hệ thống:
 • Báo cáo quản trị nghiệp vụ của ngân hàng
 • Báo cáo số lượng giao dịch theo chi nhánh, phòng giao dịch, user, trạng thái
 • Báo cáo tổng hợp P&L theo khoảng thời gian, chi nhánh, Phòng Giao dịch, sale…
 • Báo cáo tình trạng giao dịch mua bán ngoại tệ…
Chatbot:
 • Hỏi/trả lời tỷ giá tự động.
 • Trao đổi, đàm phán tỷ giá giữa khách hàng, sale, trader​...