Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Tài chính ngân hàng
Giải pháp RPA áp dụng trong doanh nghiệp

GIỚI THIỆU CHUNG

RPA (Robotics Process Automation) là công nghệ cho phép mọi người ngày nay có thể định cấu hình phần mềm máy tính hoặc một Robot, mô phỏng và tích hợp các hành động của con người tương tác trong các hệ thống kỹ thuật số để thực hiện quy trình kinh doanh.

-80%

Chi phí nhân sự và chi phí vận hành hệ thống

+60%

Khả năng tự động hóa các quy trình

+60%

Trải nghiệm nhân viên và khách hàng

Lợi ích
  • Việc áp dụng mở rộng RPA cho các công việc trong công ty được thực hiện nhanh chóng không giới hạn về nội dung công việc.
  • Nâng cao trải nghiệm nhân viên khách hàng
  • Giúp nâng cao tính tuân thủ theo các quy trình quy định hoạt động theo đúng quy tắc đặt ra
  • Giúp nâng cao việc hoàn thành công việc cũng như phân phối các sản phẩm đến đơn vị thụ hưởng nhanh chóng
  • Trong nhiều tính huống hạn chế về công nghệ tích hợp các ứng dụng thì RPA hỗ trợ việc tích hợp thông tin giữa các hệ thống trở lên đơn giản.
  • Lợi ích từ việc đầu RPA nhanh chóng được thu hồi từ lợi ích cụ thể của công việc mang lại.
  • Giúp loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại ít mang giá trị sáng tạo từ các nhân sự
  • Nâng cao khả năng tự động hóa các quy trình
  • Tiết kiệm chi phí nhân sự chi phí vận hành một cách nhanh chóng
Mục tiêu

  ​Cấu hình phần mềm máy tính hoặc một Robot, mô phỏng và tích hợp các hành động của con người tương tác trong các hệ thống kỹ thuật số để thực hiện quy trình kinh doanh.​

​1. Kết nối, trao đổi thông tin qua giao diện các ứng dụng

2. Cho phép đặt lịch để RPA bắt đầu chạy theo thời gian cố định hoặc theo sự kiện

3. Cho phép thực hiện công việc lặp đi lặp lại định kỳ

4. Cho phép thay thế việc integration giữa các ứng dụng trong một số tình huống

5. Hệ thống thể hoạt động 24/7

6. Tuân thủ các quy trình, quy định tuyệt đối theo định nghĩa