Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Tài chính ngân hàng
Hệ thống định giá và quản lý tài sản bảo đảm T-Collate

GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống trợ giúp các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong việc quản lý định giá/ tái định giá các tài sản bảo đảm được nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Tạo kho cơ sở dữ liệu về giá của tài sản thẩm định, tài sản so sánh.

-30%

Rủi ro trong định giá tài sản đảm bảo

-70%

Thời gian định giá tài sản

+50%

Hiệu quả trong việc định giá tài sản đảm bảo

Lợi ích
  • Hỗ trợ hoạt động định giá tập trung trong ngân hàng một cách đơn giản và hiệu quả.
  • ​Hỗ trợ việc phối hợp các nghiệp vụ liên quan đến nhiều phòng ban một cách nhịp nhàng và hiệu quả, giảm thiểu sử dụng và luân chuyển thủ công các loại giấy tờ.
  • Tập trung và chia sẻ thông tin: Các dữ liệu về tất cả các yếu tố phục vụ định giá tài sản chỉ cần nhập một lần và được chia sẻ cho tất cả các cán bộ định giá, cán bộ kiểm soát tại Đơn vị kinh doanh và Hội sở.
  • Khả năng tạo ra các báo cáo tức thời và tin cậy về tài sản đảm bảo, khối lượng tài sản, danh sách tài sản cần định giá.
  • Có cơ chế kiểm soát công việc: Tiến trình công việc được kiểm soát một cách hợp lý, với khả năng phân định trách nhiệm rõ ràng. 
  • Cơ chế kiểm soát công việc một mặt tăng khả năng phân quyền của lãnh đạo đối với cấp dưới, mặt khác nâng cao tính giám sát của lãnh đạo cấp cao đối với mọi hoạt động của Ngân hàng.
  • Đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát được, có sự phân quyền về quản lý và hạch toán, có sự kiểm soát và lưu lại dấu vết kiểm soát.
  • Quản lý xuất nhập kho tài sản: tài sản được quản lý, kiểm kê định kì, xuất nhập vào các kho tài sản, đánh mã QR


Mục tiêu
  • ​Tập trung tối ưu hóa công việc định giá tài sản bảo đảm.
  • Chuẩn hóa mọi tài liệu, phụ lục, thông báo định giá.
  • Thuận tiện theo dõi, kiểm soát và phê duyệt hồ sơ.
  • Dễ dàng tra cứu, lưu trữ thông tin liên quan đến hồ sơ khách hàng, tài sản đảm bảo.

Định giá tài sản đảm bảo
 • Hỗ trợ nhập đề nghị định giá, phân công cán bộ thẩm định, lập thông báo định giá, phê duyệt thông báo định giá, trả thông báo định giá.

 
Quản lý cơ sở dữ liệu về giá
 • Cho phép khởi tạo khung giá sản phẩm, tạo kho cơ sở dữ liệu giá của tài sản thẩm định, tài sản so sánh và tái đánh giá khung giá.
 • Kiểm soát chất lượng định giá.
 • Kiểm soát chất lượng trên bề mặt hồ sơ tài sản đảm bảo.

 
Kiểm soát thực tế tài sản đảm bảo
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài sản định giá.
 • Hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau.

 
Quản lý phí thẩm định
 • Cung cấp chức năng tự tính phí thẩm định linh hoạt theo biểu phí đã được xác định trước cho từng thời kỳ.
 • Quản trị dự án có thể chọn một trong ba phương án thu phí theo từng thời kỳ.
 • Cán bộ được phân công có thể lập và tổng hợp báo cáo thu phí và hệ thống tự động gửi email cho các ĐVKD về việc làm báo cáo thu phí.​