Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Bất động sản
Quản lý dự án

GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm là nơi tập trung dữ liệu từ các phòng ban nội bộ của đơn vị, cho phép cập nhật và quản lý thông tin dự án (tiến độ thực hiện, thông tin pháp lý, thông tin gói thầu, các văn bản hồ sơ và hợp đồng). Các đơn vị liên quan trực tiếp cũng như các bên có thẩm quyền có thể phê duyệt và theo dõi tình trạng tạm ứng, thanh toán tương ứng, thuận tiện trong kiểm soát hoạt động và giải quyết các vướng mắc kịp thời.​

100%

Dự án hoàn thành đúng hạn

-10%

Giảm chi phí dự án

100%

Số hóa mặt bằng và bản vẽ thiết kế

Lợi ích
  • Tạo ra một kho dữ liệu tập trung  theo hướng "Từ Trên Xuống" với mức ưu tiên chương trình và dự án đầu tư, hạng mục và chi phí.
  • Xúc tiến quy trình cộng tác-hợp tác​, cho phép các thành viên dự án đồng bộ thông tin từ nhiều địa điểm hoặc đơn vị khác nhau.
  • Cung cấp thẻ điểm rõ ràng, có khả năng đánh giá hiệu quả của nhiều chương trình và/hoặc dự án đầu tư để phát hiện nhanh các cấu phần chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách.
  • Hợp lý hóa công tác giám sát dự án thông qua giao diện tổng hợp hiển thị các điểm mốc, nhiệm vụ, và thay đổi trạng thái cho các các thành viên dự án.
  • Giảm nhẹ công việc hành chính nhờ khai thác tối đa kho dữ liệu hiện có.


Mục tiêu
  • Quản lý dự án từ vai trò chủ đầu tư, đảm bảo đúng tiến độ và không vượt ngân sách.

 • Yêu cầu Dự án
 • Thêm hoặc Sửa Hạng mục
 • Định nghı̃a Dự án Mẫu
 • Xem Mẫu Tài liệu
 • Dự tính Thời gian và Tiến độ Ban đầu
 • Rà soát Sai lệch
 • Biểu đồ Gantt
 • Nhập/Phê duyệt Hồ sơ dự thầu
 • Ghi lại và Phát hành Hợp đồng
 • Hạng mục Theo tiến độ và Hoàn thành
 • Xuất/Nhập Dữ liệu Dự án
 • Hoá đơn và Thanh toán theo Nhà thầu
 • Xem Thẻ điểm Dự án
 • Xem Chỉ số Đo lường Dự án
 • Xem xét lịch sử hoạt động của Nhà thầu