Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Bất động sản
Hệ thống thông minh cho Tòa nhà hỗn hợp (Smart building) và các khu đô thị (Smart city)

GIỚI THIỆU CHUNG

Cung cấp giải pháp toàn diện giải quyết các nhu cầu trong công tác vận hành một khu đô thị - khu công nghiệp thông minh để tối ưu hóa và chủ động trong các khâu quản lý bất động sản, cơ sở hạ tầng, các cơ sở vật chất khác, nguồn vốn, vật tư, tài sản... nhằm gia tăng tính chuyên nghiệp trong từng bộ phận thuộc đơn vị quản lý, hạn chế rủi ro và các sự cố, qua đó tăng tuổi thọ của tài sản.

-25%

Tối ưu chi phí quản lý

+100%

Số hoá mặt bằng và trang thiết bị

+20%

Hiệu quả sử dụng không gian

Lợi ích
  • ​Số hóa công tác quản lý quản lý chung cư và khu công nghiệp bằng cách ứng dụng CNTT.
  • Tiết kiện thời gian, chi phí và nguồn nhân lực.
  • Gia tăng tính chuyên nghiệp trong từng bộ phận thuộc đơn vị quản lý.
  • Hạn chế rủi ro, sự cố tòa nhà, chủ động trong việc quản lý chất lượng vật tư, qua đó tăng tuổi thọ của tải sản.
Mục tiêu

  • Cung cấp một giải pháp toàn diện giải quyết các nhu cầu trong công tác quản lý vận hành một tòa nhà thông minh.
  • Tối ưu hóa các khâu quản lý vật tư, tài sản trong tòa nhà hay khu công nghiệp.​​

 • Quản lý thông tin và trạng thái hợp đồng
 • Quản lý hồ sơ và công văn thuộc QLTN
 • Quản trị thông tin bảo trì bảo dưỡng tòa nhà
 • Quản lý vật tư
 • Quản lý bàn giao vật tư hoặc căn hộ
 • Quản lý mặt bằng cho thuê và căn hộ cho thuê
 • Kết nối Số liệu kế toán
 • Quản trị giao dịch thu phí của khách hàng