Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Giải pháp ngành Bán lẻ
Giải pháp phân tích, đánh giá hành vi tiêu dùng khách hàng

GIỚI THIỆU CHUNG

​Hệ thống thu thập dữ liệu, đánh giá tần suất, thói quen trải nghiệm tại cửa hàng của khách hàng để đưa ra đánh giá, phân tích và dự báo về xu hướng mua hàng nhằm hỗ trợ việc trưng bày hàng hoá, đưa ra các chính sách quảng cáo  và kinh doanh sản phẩm hiệu quả, thúc đẩy khách hàng ra quyết định mua hàng nhanh chóng hơn, đem lại giá trị doanh thu và thị trường cho đơn vị kinh doanh. 

Lợi ích
  • ​Cung cấp những báo cáo có chất lượng cho người quản lý cửa hàng về xu thế và nhu cầu của khách hàng.
  • Giúp đưa ra những quyết định về việc lựa chọn hàng hóa phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
  • Giúp xây dựng những chính sách quảng bá và kinh doanh sản phẩm có hiệu quả.
Mục tiêu
  • ​Có khả năng thu thập dữ liệu của khách hàng tại từng gian hàng.
  • Đánh giá tần suất xuất hiện tại một gian hàng hoặc dãy sản phẩm cụ thể.
  • Đánh giá tần suất xuất hiện tại một gian hàng hoặc dẫy sản phẩm cụ thể.
  • Phân tích đặc điểm của khách hàng khi mua hàng.
  • Đưa ra đánh giá về xu hướng và thói quen mua hàng của khách hàng.
  • Hỗ trợ  việc trưng bày hàng hóa và gian hàng sao cho phù hợp với dữ liệu phân tích​.
  • Số hóa hệ thống phân tích nhu cầu của khách hàng​.

 • ​Tổng hợp được thông tin của khách hàng: thông tin cá nhân cơ bản, lịch sử mua sắm, sở thích mua sắm...
 • Phân khúc khách hàng theo từng tiêu chí cụ thể.
 • Đưa ra các chương trình marketing phù hợp với từng phân khúc khách hàng, sản phẩm tại từng thời điểm.

.
Sản phẩm khác

Giải pháp ngành Bán lẻ

Quản lý Trái phiếu

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp Smart POS