Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

GIỚI THIỆU CHUNG

​Hệ thống giúp nhân viên thu ngân nhập liệu và thực hiện thanh toán dễ dàng, thông tin tới người quản lý cửa hàng về tình trạng hàng hoá trong kho, theo dõi doanh thu - chi phí. Việc sử dụng hệ thống POS không chỉ tối ưu việc kiểm soát hoạt động kinh doanh, giảm thiểu thất thoát hàng hoá mà còn giúp gia tăng tính minh bạch của cửa hàng do người mua hàng có thể quan sát quá trình thanh toán - khuyến mãi.

Lợi ích
  • Cải thiện khả năng bán hàng và quản lý cửa, hàng giúp việc bán hàng nhanh hơn, chính xác hơn.
  • Giúp người quản lý luôn kiểm soát được các hoạt động bán hàng như ai đã bán sản phẩm nào, bán cho khách hàng nào.
  • Tránh tình trạng thất thoát hàng hóa mà không rõ nguyên nhân.
  • Khách hàng được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn. 
  • Người mua hàng có thể quan sát nhân viên tính tổng giá thành, giảm giá, khuyến mại, qua đó tăng tính minh bạch.
Mục tiêu
  • Giúp nhân viên thu ngân nhập lượng hàng mua, lấy hàng, tính tổng tiền thanh toán và thực hiện thanh toán.
  • Có thể theo dõi lượng hàng còn lại trong kho, thông tin tới người quản lý cửa hàng về những món hàng được ưa thích nhất và theo dõi tổng lợi nhuận thu được từ việc bán hàng​.
  • Giúp hoàn thành một lượng lớn công việc liên quan tới bán hàng và tiếp thị hàng hóa trong cửa hàng​.

 • ​Tích hợp nhiều phương thức thanh toán.
 • Quản lý chuỗi và quản lý từ xa.
 • Báo cáo tình hình kinh doanh cụ thể theo thời gian thực.

Sản phẩm khác

Giải pháp ngành Bán lẻ

Quản lý Trái phiếu

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp Smart POS