Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Giải pháp ngành Bán lẻ
Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng

GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống ứng dụng nhằm tối ưu quản lý và điều chuyển hàng hoá do việc cập nhật dữ liệu hàng hoá theo thời gian thực, giúp chủ quản lý chuỗi cửa hàng nắm bắt được tình hình vận hành chung, so sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chương trình khuyến mãi, quảng cáo giữa các chi nhánh để đưa ra danh mục đầu tư đúng đắn.

Lợi ích
  • ​Nắm bắt chính xác số lượng hàng còn tồn kho để ra kế hoạch điều chuyển hàng hóa giữa các kho nhanh chóng.
  • Toàn bộ dữ liệu hàng hóa ở các kho hàng sẽ được cập nhật liên tục lên kho tổng theo thời gian thực.
  • Giám sát hoạt động bán hàng của nhân viên và phân quyền theo từng chi nhánh.
  • So sánh hiệu quả bán hàng giữa các nhân viên, chi nhánh.
  • Tự tạo ra các loại báo cáo mới phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp một cách dễ dàng.
Mục tiêu
  • ​Có khả năng quản lý kho hàng, kiểm soát hàng tồn kho tại tất cả các cửa hàng ở bất kỳ khu vực nào.
  • Tổng kết các số liệu liên quan tới doanh thu đầu và cuối từng chi nhánh, chi tiết tới từng nhân viên bán hàng.
  • Nắm bắt được tình hình công việc chung, so sánh hiệu quả hoạt động giữa các chi nhánh, trên cơ sở đó đưa ra những quyết định đầu tư.
  • Quản lý các chương trình khuyến mãi đồng bộ và hiệu quả.
  • Cung cấp các báo cáo về tình hình chiết khấu, khuyến mãi, doanh số trong thời gian khuyến mãi của từng chi nhánh giúp nhà quản lý có được các số liệu chính xác để đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi đã đưa ra.
  • Xây dựng và cung cấp một hệ thống báo cáo thông minh​.

 • ​Dễ dàng điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh.
 • Báo cáo, so sánh, đánh giá chi tiết từng chi nhánh về doanh thu, lợi nhuận, chi phí, hàng tồn kho.
 • ​Phân quyền nhân viên quản lý chi nhánh.
Sản phẩm khác

Giải pháp ngành Bán lẻ

Quản lý Trái phiếu

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp Smart POS