Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Tài chính ngân hàng
Giải pháp khai thác và báo cáo thông tin tín dụng khách hàng

GIỚI THIỆU CHUNG

CIC H2H là giải pháp được thiết kế kênh truyền trực tiếp giữa các Tổ chức tín dụng với trung tâm CIC của Ngân hàng nhà nước phục vụ hoạt động báo cáo, khai thác thông tin tín dụng của khách hàng một cách nhanh chóng. CIC H2H giúp các Tổ chức tín dụng giải quyết hang loạt các hạn chế so với việc dung hệ thống portal chung của CIC như: - Sản phẩm hỏi tin đa dạng (12SP tiêu chuẩn). - Có thể tự định nghĩa sản phẩm riêng phù hợp với triến lược kinh doanh. - Thời gian vấn tin và báo cáo ngắn. - Quản trị thông tin tín dụng tập trung và chia sẻ giữa các đơn vị trong nội bộ.  

-50%

Thời gian hỏi tin

-30%

Chi phí, nguồn lực của tổ chức tín dụng

+60%

Hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu CIC

Lợi ích
  • ​Thông tin tín dụng CIC của khách hàng được lưu trữ tập trung.
  • Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu CIC hiệu quả.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp cũng như dễ dàng quản lý, giám sát chi phí hỏi tin.
  • Đa dạng hóa sản phẩm thông tin khai thác theo nhu cầu của TCTD.
Mục tiêu
  • ​Giảm thiểu sự can thiệp của con người vào quá trình truy vấn, chiết xuất thông tin.
  • Hỗ trợ TCTD trong việc lưu trữ, quản trị dữ liệu TTTD tập trung tại Hội sở, phục vụ cho các mục đích nhiệm vụ khác nhau.


Hỏi tin CIC:
Gửi yêu cầu khai thác thông tin các sản phẩm đến hệ thống thông tin tín dụng Quốc Gia.
Hỏi tin sản phẩm tiêu chuẩn
Hỏi tin sản phẩn customize
Hỏi tin sản phẩm chung

Nhận thông tin trả lời từ CIC:
Nhận các kết quả gói tin tín dụng từ CIC.
Bóc tác dữ liệu và lưu trữ thông tin CIC.

Tra cứu thông tin CIC:
Hỗ trợ việc tra cứu thông tin khách hàng tại CIC.
Tra cứu thông tin tín dụng của khách hàng được trả về từ CIC.

Lịch sử hoạt động:
Quản lý được việc hỏi tin, phản hồi thông tin từ CIC.
Gửi báo cáo TTTD sang CIC
Hỗ trợ gửi báo cáo TTTD 
Nhận kết quả phản hồi báo cáo từ CIC

Báo cáo thống kê:
Đưa ra các báo cáo về thông tin sản phẩm, báo cáo thống kê số lượng bản tin đã hỏi, đã trả lời và báo cáo đối soát với CIC.