Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Bất động sản
Cổng thông tin cư dân

GIỚI THIỆU CHUNG

Số hoá cổng thông tin và quản lý dân cư thông qua ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng kênh quản trị về tài chính và các dịch vụ tiện ích trong toà nhà để tối ưu hoá thời gian, chi phí và nguồn lực giúp nâng cao chỉ số hài lòng của cư dân cũng như nâng cao uy tín của ban quản lý tòa nhà.

-25%

Thời gian xử lý quy trình

-15%

Chi phí nguồn nhân lực

90%

Khách hàng hài lòng với sản phẩm

Lợi ích
  • ​Số hóa công tác quản lý dân cư bằng cách ứng dụng CNTT.
  • Tiết kiện thời gian, chi phí và nguồn nhân lực.
  • Hình thành một kênh truyền thông có chất lượng giữa các bên trong chung cư.
Mục tiêu
  • Cung cấp một giải pháp toàn diện giải quyết các nhu cầu trong công tác quản lý dân cư trong chung cư​.
  • Cung cấp các công cụ tiện ích cho các cư dân và ban quản lý chung cư.
  • Cung cấp một kênh thông tin tương tác có chất lượng giữa cư dân và ban quản lý chung cư.

 • Phản ánh trực tiếp thông tin, chất lượng dịch vụ và nhận xác nhận xử lý thông tin ngay trên App.
 • Theo dõi và kiểm tra phí dịch vụ của căn hộ.
 • Đóng tiền phí dịch vụ, điện, nước và dịch vụ khác ngay trên App qua các cổng thanh toán.
 • Nhận bản tin, thông báo của ban quản trị trực tiếp trên ứng dụng.
 • Nhận, sử dụng dịch vụ, các chương trình ưu đãi của ban quản lý và các đối tác thương mại của ban quản lý.