Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Dịch vụ - khách sạn
Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ

GIỚI THIỆU CHUNG

Quản lý tài sản và công cụ dụng cụ là nhu cầu tất yếu của mọi doanh nghiệp, nhằm quản lý chặt việc sử dụng, mua sắm, đầu tư và khai thác hết hiệu quả các tài sản hiện có. Với những mô hình doanh nghiệp có hệ thống phân cấp quản lý và quy mô lớn, thì việc ứng dụng công nghệ vào quản lý tài sản và công cụ dụng cụ là xu hướng hiệu quả nhất hiện nay.

+50%

Hiệu quả sử dụng

-80%

Chi phí nhân sự thực hiện kiểm kê

-50%

Thời gian kiểm kê và trích xuất báo cáo

Lợi ích
  • Phần mềm quản lý tài sản và vật tư cố định của TNTech áp dụng công nghệ tiên tiến với thiết kế linh động  cùng nhiều tính năng, tiện ích sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc cập nhật tình hình tài sản, giám sát quản lý sử dụng tài sản tại doanh nghiệp.​


Mục tiêu
  • Giải pháp xây dựng công cụ quản lý tài sản cho các công ty, hướng tới giảm thiểu thất thoát cho doanh nghiệp.

 • Chuẩn hóa quy trình và thống nhất hệ thống quản lý trong doanh nghiệp.
 • Quản lý và theo dõi toàn bộ tài sản, công cụ, dụng cụ của các đơn vị.
 • Giảm thiểu nguồn lực và thời gian trong công tác kiểm kê và điều chuyển nội bộ tài sản.
 • Kiểm soát tập trung và chặt chẽ về cơ sở dữ liệu tài sản.
 • Đảm bảo toàn bộ biến động tăng/giảm tài sản đều được ghi nhận, kiểm soát và có hồ sơ tra cứu đầy đủ ứng với mỗi giao dịch hay nghiệp vụ.
 • Theo dõi tiến độ, đo lường thời gian thực hiện (SLA) các hạng mục công việc liên quan đến nghiệp vụ quản lý tài sản.
 • ​Hỗ trợ báo cáo hiệu quả, nhanh chóng và chính xác theo yêu cầu quản trị của từng đơn vị, quản lý phê duyệt chứng từ, các chứng từ đưa lên hệ thống đều qua kiểm duyệt tránh sai sót gian dối dẫn đến thất thoát tài sản.


Sản phẩm khác