Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Dịch vụ - khách sạn
Dự Án Khai Báo Y Tế

GIỚI THIỆU CHUNG

Giải pháp quản lý thông tin khách hàng, khai báo y tế điện tử trên nền tảng internet

Lợi ích

  • Quản lý được thông tin khách hàng, nhân viên lịch trình di chuyển và lịch sử tiếp xúc
  • Giúp truy vết được khách hàng, nhân viên khi có tình huống bị F0
  • Tăng hiệu quả quản lý theo dõi lưu lượng khách ra vào tòa nhà cũng như các trung tâm thương mại
  • Giúp Cơ Quan hoặc tòa nhà văn phòng , trung tâm thương mại quản. lưu lại được thông tin của khách hàng và lịch trình di chuyển 
  • Giúp cho việc truy vết khi khách hàng không may trở thành F0 hoặc nhưng nơi mà khách hàng di chuyển có người trở thành F0
  • Giúp cho  khách hàng khi tới làm việc tại các tòa nhà văn phòng hoặc TTTM khai báo thông tin dễ dàng qua QR không mất thời gian điền file thông tin khai báo, tránh việc tiếp xúc trực tiếp.

Mục tiêu

  • Quản lý và setup được các thông tin Tài khoản, Địa điểm
  • Quản lý được danh sách khai báo
  • Theo dõi được lịch trình của khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro.Tính năng: App Khai Báo
 • Khách hàng tới văn phòng hoặc tòa nhà gặp lễ tân hoặc đơn vị có liên quan thực hiện khai báo thông qua QR code trước khi lên văn phòng làm việc hoặc gặp khách hàng.
Tính năng: A admin
 • Quản lý địa điểm
  • Danh sách các địa điểm đang có nhiều ca trở thành F0 
  • Nhưng địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, được thiết lập cảnh báo, như Siêu Thị , Chợ Đầu mối có lưu lượng Người qua lại nhiều ..
 • Quản lý tài khoản
  • Quản lý thông tin tài khoản
  • Quản lý danh sách tài khoản, Thêm mới , Sửa ,Xóa tài khoản
  • Quản lý thông tin khai báo y tế
  • Danh sách khai báo gồm nhân viên và khách hàng 
  • Xuất dữ liệu , lọc theo mức độ rủi ro và theo địa điêm.
  • Quản lý báo cáo
  • Báo cáo theo cấp độ rủi ro
  • Báo cáo theo phân loại

Sản phẩm khác