Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Dịch vụ - khách sạn
Chấm công nhận diện khuôn mặt (FaceID)

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về dự án: Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt được coi là việc tối ưu cách thức chấm công trong mùa dịch, hạn chế tiếp xúc vật lý, đảm bảo cho việc giữ khoảng cách an toàn cho người lao động khi thực hiện chấm công. Ngoài ra, giải pháp cũng bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0, có thể áp dụng rộng rãi và lâu dài cho các doanh nghiệp.

Lợi ích

  • Chấm công không tiếp xúc, giảm thiểu rủi ro lây nhiễm bệnh.
  • Tăng hiệu quả quản lý lượt đi trễ về sớm của từng đơn vị
  • Giúp cơ quan, doanh nghiệp quản lý chấm công chính xác, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh kéo dài. 
  • Giúp người lao động của các doanh nghiệp yên tâm hơn khi thực hiện chấm công hàng ngày, tránh tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.


Mục tiêu

  • Quản lý và setup được các thông tin Tài khoản, Địa điểm
  • Quản lý được danh sách chấm công.
  • Theo dõi được lượt tăng ca. • ​Người lao động, nhân viên văn phòng thực hiện chấm công ra/vào thông qua quét nhận diện khuôn mặt bằng điện thoại cá nhân.
 • Ngoài ra, người sử dụng app có thể thực hiện đề xuất tăng ca, làm thêm giờ, đề xuất nghỉ phép thông qua ứng dụng một cách nhanh chóng, tiện lợi.
 • Chấm công nhận diện khuôn mặt
 • Chấm công hộ cho những người lao động không sử dụng smart phone
 • Quản lý ca làm việc, đề xuất tăng ca, đề xuất nghỉ phép.

Quản lý báo cáo
 • Báo cáo danh sách đi trễ về sớm
 • Báo cáo theo phân loại địa điểm đơn vị

Sản phẩm khác