Sign In

 TNTECO - SanPhamChiTiet

SẢN PHẨM
Giải pháp ngành Bán lẻ
Hệ thống CRM cho doanh nghiệp

GIỚI THIỆU CHUNG

​Hệ thống thu thập thông tin, theo dõi khách hàng tiềm năng trước và sau khi chuyển đổi thành công, hỗ trợ thực hiện các chiến dịch, chương trình digital marketing và quản lý giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng các dịnh vụ tốt hơn, đơn giản hoá tiến trình tiếp thị và bán hàng. Hệ thống quản lý khách hàng thân thiết (Loyalty) nhằm hỗ trợ khuyến khích khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (bán chéo).

+30%

Doanh thu cho doanh nghiệp

+25%

Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng

-15%

Chi phí đầu tư quản lý nhân sự

Lợi ích
  • ​Giúp có được nguồn khách hàng lớn nhất.
  • Hệ thống triển khai đơn giản phù hợp với đặc điểm công ty vừa và nhỏ.
  • Linh hoạt trong xử lý các vấn đề phát sinh.
  • Đơn giản hóa các công đoạn.
  • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân sự, đẩy mạnh doanh thu.
  • Nâng cao chất lượng sản phẩm, dễ dàng trong quá trình quản lý và phát triển thương hiệu cũng như tăng  sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.
Mục tiêu
  • ​Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn​.
  • Nâng cao hiệu quả của trung tâm hỗ trợ khách hàng.
  • Trợ giúp nhân viên bán hàng thực hiện đơn hàng một cách nhanh nhất.
  • Đơn giản hoá tiến trình tiếp thị và bán hàng.
  • Phát hiện các khách hàng mới.
  • Tăng doanh thu từ khách hàng.

 • ​Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.
 • Theo dõi khách hàng tiềm năng.
 • Theo dõi khách hàng sau khi chuyển đổi thành công.
 • Hỗ trợ trong báo cáo marketing.
 • Theo dõi dịch vụ khách hàng.
 • Quản lý giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng​.

Sản phẩm khác

Giải pháp ngành Bán lẻ

Quản lý Trái phiếu

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng

Giải pháp ngành Bán lẻ

Giải pháp Smart POS