Sign In

 TNTECO - CauChuyenChiTiet

Vấn đề

Là một tập đoàn lớn, trải qua 25 năm phát triển với nhiều công ty thành viên luôn đi đầu trong nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh bất động sản dân dụng, văn phòng, trung tâm thương mại; Đầu tư phát triển khu công nghiệp; Kinh doanh bán lẻ; Dịch vụ khách sạn; Dịch vụ quản lý tài sản; Dịch vụ nguồn nhân lực và Công nghệ thông tin… cùng với tầm nhìn xa luôn đón đầu xu hướng thị trường, năng lực quản lý chuyên nghiệp, quy mô hoạt động của ROX Group  không ngừng mở rộng qua mỗi năm.

ROX Group hiện đang đứng trước một thách thức lớn về quản lý tài sản với khối lượng rất lớn, đa dạng, đặc biệt là những tài sản có giá trị cao như bất động sản. Việc quản lý càng trở nên khó khăn hơn khi khối lượng tài sản tăng không ngừng qua mỗi năm do biến động theo hoạt động kinh doanh của ROX Group và các công ty thành viên.

Giải pháp

​Archibus hiện tại là giải pháp số 1 Thế giới về Quản lý Bất động sản, Cơ sở hạ tầng và Cơ sở vật chất đồng thời cũng là giải pháp số 1 thế giới về Bất động sản và tòa nhà thông minh với hơn 22 triệu công trình tại hơn 190 Quốc gia. ARCHIBUS có hơn 40 năm kinh nghiệm triển khai thành công đúng tiến độ trong ngân sách cho thành phần quốc doanh và tư nhân.

Do vậy TNTech đã ứng dụng giải pháp Archibus về quản lý và kinh doanh bất động sản. Cụ thể TNTech đã thành công triển khai giai đoạn 1 công trình Goldsilk
  • Số hóa mặt bằng dự án Goldsilk​
  • Số hóa quy trình quản lý công việc phát sinh
  • Số hóa quy trình quản lý công việc định kỳ

 
Giải pháp TNTech kết hợp cùng Archibus mang đến:
  • Thiết lập một hệ thống thông tin theo hướng Big Data; kết nối thông tin của tập đoàn và các công ty thành viên vào một bức tranh vận hành chung. Bao gồm thông tin Quản lý vòng đời tài sản, Quản lý không gian mặt bằng (Khu công nghiệp, Trung tâm thương mại, Khách sạn, Chung cư) và Khai thác không gian, Quản lý dự án phát triển, Quản lý Nghiệp vụ bán và cho thuê bất động sản, Quản lý chi phí liên quan tới khai thác sử dụng tài sản bất động sản nhằm tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác và quản lý tài sản đã đầu tư.
  • Nâng cao năng suất lao động nhờ các quy trình tự động hóa, khả năng tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời.
  • Giảm thiểu các rủi ro, thiếu sót về quy trình, pháp lý… trong việc quản lý tài sản.