TNTech hợp tác với Đại học Điện lực

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TNTech và trường Đại học Điện lực (EPU) đã diễn ra tại Hà Nội ngày 20.8.2020. Qua đó, hai bên thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và lâu dài nhằm phối hợp các hoạt động, phát triển tiện ích và nâng cao chất lượng sản phẩm của mỗi bên trên cơ sở các bên cùng có lợi. 

Theo Biên bản ghi nhớ, TNTech và EPU sẽ hợp tác trên 3 lĩnh vực: phối hợp trong giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu/đặt hàng sản phẩm và hợp tác về nguồn nhân lực.

Cụ thể, hai bên phối hợp để giới thiệu, demo chứng minh năng lực các Sản phẩm/Giải pháp thuộc quyền sở hữu của mỗi bên tới khách hàng của TNTech. Căn cứ vào nền tảng các sản phẩm/giải pháp hiện tại của EPU, TNTech có thể đặt hàng EPU nghiên cứu công nghệ, hoặc phát triển sản phẩm mới. Các sản phẩm/nghiên cứu do TNTech đặt hàng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của TNTech và EPU là đơn vị chịu trách nhiệm nghiên cứu và gia công. TNTech sẽ đưa ra các chính sách tuyển dụng trực tiếp đối với nhân sự là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành của EPU. Ngoài ra, đối với từng dự án, TNTech đưa yêu cầu nguồn lực cụ thể. EPU đảm bảo nguồn lực đáp ứng các kỹ năng theo nhu cầu của TNTech.

TNTech là một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp. Thông qua Biên bản ghi nhớ được ký kết giữ TNTech và EPU sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, thúc đẩy việc khai thác và tận dụng các lợi thế của nhau, từ đó gia tăng lợi ích của mỗi bên.​​