TNTech tổ chức thành công hội nghị kinh doanh 2020

Mở đầu hội nghị, ông Bùi Quốc Khánh - Tổng giám đốc TNTech đã tổng kết tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của TNTech trong 06 tháng đầu năm 2020

Do tình hình dịch bệnh, nên nhiều chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho 6 tháng đầu năm của TNTech đã không đạt được. 

Điều này đặt ra một thách thức lớn cho ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong 6 tháng cuối năm 2020 phải nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu KPI năm 2020 mà Tập đoàn TNG đã giao. 

Ông Bùi Quốc Khánh kêu gọi toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty cố gắng nỗ lực, làm việc hết mình với 150% công sức để đạt được chỉ tiêu Tập đoàn đã giao. 

Sau bài phát biểu của ông Bùi Quốc Khánh, các lãnh đạo trung tâm, ban đã lên trình bày phương hướng, kế hoạch hành động cho 6 tháng cuối năm nhằm đạt chỉ tiêu KPI bao gồm:

  • Ông Trịnh Hoàng Lân - Giám đốc trung tâm kinh doanh
  • Ông Trương Hữu Cường - Giám đốc trung tâm giải pháp-kiến trúc 
  • Ông Trịnh Văn Linh - Giám đốc ban quản trị và điều phối dự án
  • Ông Phan Mạnh Thắng- Giám đốc trung tâm vận hành
  • Ông Nguyễn Giang Sơn - Giám đốc trung tâm dịch vụ hỗ trợ
  • Ông Nguyễn Ngọc Trí - Đại diện ban quản lý quy trình và chất lượng
Các lãnh đạo trung tâm, ban cam kết nỗ lực tối đa để hoàn thành kế hoạch được giao. 

Để rút kinh nghiệm cho các dự án được triển khai trong 6 tháng cuối năm, ông Vũ Đức Sinh đã trình bày trước toàn thể hội nghị bài học kinh nghiệm khi triển khai dự án Cổng thông tin cư dân cho khách hàng TNS.
Hội nghị cũng dành phần lớn chương trình để các cá nhân trong công ty trình bày các sáng kiến, ý tưởng để cải thiện môi trường làm việc và các ý tưởng sản phẩm mới để đưa vào kinh doanh. 
Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên nhất trí trao giải thưởng cho 2 sáng kiến sáng tạo cho 2 cá nhân: 
  • Giải sáng kiến hay nhất cho tác giả: Nguyễn Thế Trân - Trung tâm vận hành
  • Giải sáng kiến yêu thích nhất cho tác giả  Phạm Minh Hiệp - Trung tâm vận hành
Ông Bùi Quốc Khánh cũng đã dành một phần thời gian hội nghị để trả lời những thắc mắc, tâm tư của cán bộ công nhân viên trước khi kết thúc hội nghị. 
Sau 5 giờ làm việc tập trung, hiệu quả, hội nghị kinh doanh năm 2020 của TNTech đã thành công tốt đẹp.