Quản lý khu đô thị và khu công nghiệp thông minh
 
 

Giới thiệu chung

​​Cung cấp giải pháp toàn diện giải quyết các nhu cầu trong công tác vận hành một khu đô thị - khu công nghiệp thông minh để tối ưu hóa và chủ động trong các khâu quản lý bất động sản, cơ sở hạ tầng, các cơ sở vật chất khác, nguồn vốn, vật tư, tài sản... nhằm gia tăng tính chuyên nghiệp trong từng bộ phận thuộc đơn vị quản lý, hạn chế rủi ro và các sự cố, qua đó tăng tuổi thọ của tài sản.

-25%

Tối ưu chi phí quản lý

100%

Số hoá mặt bằng và trang thiết bị

+20%

Hiệu quả sử dụng không gian

 • ​Số hóa công tác quản lý quản lý chung cư và khu công nghiệp bằng cách ứng dụng CNTT.
 • Tiết kiện thời gian, chi phí và nguồn nhân lực.
 • Gia tăng tính chuyên nghiệp trong từng bộ phận thuộc đơn vị quản lý.
 • Hạn chế rủi ro, sự cố tòa nhà, chủ động trong việc quản lý chất lượng vật tư, qua đó tăng tuổi thọ của tải sản.
 • Cung cấp một giải pháp toàn diện giải quyết các nhu cầu trong công tác quản lý vận hành một tòa nhà thông minh.
 • Tối ưu hóa các khâu quản lý vật tư, tài sản trong tòa nhà hay khu công nghiệp.
 • ​Quản lý thông tin và trạng thái hợp đồng
 • Quản lý hồ sơ và công văn thuộc QLTN
 • Quản trị thông tin bảo trì bảo dưỡng tòa nhà
 • Quản lý vật tư
 • Quản lý bàn giao vật tư hoặc căn hộ
 • Quản lý mặt bằng cho thuê và căn hộ cho thuê
 • Kết nối Số liệu kế toán
 • Quản trị giao dịch thu phí của khách hàng
 • Quản trị hệ thống thông minh
 • Quản lý các chỉ Số điện nước của cư dân, khách thuê hoặc theo cụm từng khu vục
 • Hệ thống báo cáo đa đối tượng, đa nội dung, báo cáo tổng hợp
 • Hỗ trợ đa Kết nối API: cam, hệ thống an ninh an toàn, hệ thống thẻ xe v.v...
 • Xây dựng kênh tương tác giữa người dân với ban quản lý​
​Cải tiến năng suất làm việc của doanh nghiệp bạn bằng các giải pháp công nghệ