Giải pháp khai thác và báo cáo thông tin tín dụng khách hàng
 
 

Giới thiệu chung

​Giải pháp kết nối trực tiếp giữa các ngân hàng, công ty tài chính với trung tâm CIC của Ngân hàng nhà nước, xây dựng các sản phẩm hỏi tin theo yêu cầu, rút ngắn thời gian hỏi tin, giảm thời gian đưa ra quyết định của các đơn vị. 

-80%

Thời gian hỏi tin

-50%

Chi phí, nguồn lực của tổ chức tín dụng

+40%

Hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu CIC

 • ​Thông tin tín dụng CIC của khách hàng được lưu trữ tập trung.
 • Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu CIC hiệu quả.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp cũng như dễ dàng quản lý, giám sát chi phí hỏi tin.
 • Đa dạng hóa sản phẩm thông tin khai thác theo nhu cầu của TCTD.
 • ​Giảm thiểu sự can thiệp của con người vào quá trình truy vấn, chiết xuất thông tin.
 • Hỗ trợ TCTD trong việc lưu trữ, quản trị dữ liệu TTTD tập trung tại Hội sở, phục vụ cho các mục đích nhiệm vụ khác nhau.

Hỏi tin CIC:

 • Gửi yêu cầu khai thác thông tin các sản phẩm đến hệ thống thông tin tín dụng Quốc Gia.
 
​Nhận thông tin trả lời từ CIC:
 • Nhận các kết quả thông tin tín dụng từ CIC, bóc tác dữ liệu và lưu trữ thông tin CIC.

Tra cứu thông tin CIC:
 • Hỗ trợ việc tra cứu thông tin CIC đã được đồng bộ từ CIC.

Lịch sử hoạt động:
 • Quản lý được việc hỏi tin, phản hồi thông tin từ CIC.​​

Báo cáo thống kê:
 • Đưa ra các báo cáo về thông tin sản phẩm, báo cáo thống kê số lượng bản tin đã hỏi, đã trả lời và báo cáo đối soát với CIC.​
​Cải tiến năng suất làm việc của doanh nghiệp bạn bằng các giải pháp công nghệ