Lịch sử hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển

 • Năm ​2012: Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Thủy - M1Tech
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, năm 2012, đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển, tích hợp, triển khai và vận hành các hệ thống, giải pháp CNTT trong ngành ngân hàng đã thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Sao Thuỷ - M1Tech, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ và giải pháp CNTT chuyên biệt cho ngành tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển, M1Tech đã cung cấp ra thị trường các giải pháp tiêu biểu: 
 • Giải pháp định giá và quản lý tài sản đảm bảo.
 • Giải pháp xếp hạng tín dụng nội bộ.
 • Giải pháp phê duyệt cấp hạn mức tín dụng.
 • Các giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Lớn mạnh

 • ​Năm 2018, đổi tên M1Tech thành Công ty Cổ phần TNTech với sứ mệnh và tầm nhìn mới trong kỷ nguyên số 
 • Ngày 28/04/2020 ĐHĐCĐ thường niên TNS Holdings số 07/NQ-ĐHĐCĐ-TNS đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần TNTech. Ngày 07/09/2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường TNS Holdings số 08/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 99% cổ phần của công ty cổ phần công nghệ TNTech.
 • Ngày 30/10/2020, trên báo cáo tài chính, sau hoán đổi, vốn điều lệ của TNS Holdings tăng từ 175.5 tỷ VNĐ lên 214 tỷ VNĐ, vốn chủ sở hữu tăng từ hơn 406 tỷ VNĐ lên hơn 627 tỷ VNĐ. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã chính thức trở thành công ty mẹ của công ty cổ phần công nghệ TNTech.​
Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, và định hướng phát triển của công ty. Năm 2018, lãnh đạo M1 Tech đã thực hiện đổi tên thành Công ty Cổ Phần TNTech với mục tiêu trở thành công ty cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT hàng đầu cho ngành tài chính - ngân hàng và bất động sản. TNTech đã và đang thực hiện các bước đi đột phá để mang các công nghệ tiên tiến nhất, mang tầm thế giới cho ngành bất động sản, tài chính - ngân hàng Việt Nam bao gồm:
 • Hợp tác chiến lược với Archibus để triển khai giải pháp quản lý cơ sở vật chất-hạ tầng cho bất động sản.
 • Triển khai các giải pháp phục vụ quản lý, kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng dựa trên công nghệ AI, VR, Big Data.
 • Nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp Smart Building, Smart Hotel, Smart City.