BỘ LỌC - SĂP XẾP

Chuyên viên chính Lập trình Full-stack (Java) - TEC - 1H105
Hà Nội
17/11/2020
15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
Chuyên viên Dịch vụ hỗ trợ CNTT (IT Service desk) - TEC - 1H104
Hà Nội
17/11/2020
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
Chuyên viên cao cấp Quản trị mạng - TEC - 1H108
Hà Nội
17/11/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Chuyên viên cao cấp Quản trị hạ tầng - TEC - 1H109
Hà Nội
17/11/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Chuyên viên cao cấp Lập trình Backend (Java, Node JS) - TEC - 1H102
Hà Nội
17/11/2020
25,000,000 - 35,000,000 VNĐ
Giám đốc Phát triển giải pháp công nghệ số - TEC - 1H107
Hà Nội
17/11/2020
40,000,000 - 50,000,000 VNĐ
Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh - TEC - 1H101
Hà Nội
17/11/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Chuyên viên Quản trị và điều phối dự án - TEC - 1H099
Hà Nội
17/11/2020
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
TNTech