BỘ LỌC - SĂP XẾP

Chuyên gia Kiến trúc công nghệ (Solution Architect) - TEC - 1H076
Hà Nội
27/8/2020
30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
CVCC Phát triển sản phẩm và quan hệ đối tác CNTT - TEC - 1H075
Hà Nội
27/8/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Giám đốc Phát triển giải pháp công nghệ số - TEC - 1H080
Hà Nội
7/9/2020
30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
Chuyên viên cao cấp An ninh thông tin - TEC - 1H079
Hà Nội
7/9/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
CV Dịch vụ hỗ trợ (IT Service desk) - TEC - 1H078
Hà Nội
7/9/2020
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
Lập trình viên Java - TEC - 1H077
Hà Nội
7/9/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Chuyên viên cao cấp Vận hành ứng dụng lõi/ ngành - TEC - 1H083
Hà Nội
15/9/2020
20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
Chuyên viên Quản trị hạ tầng - TEC - 1H082
Hà Nội
14/9/2020
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
TNTech