​​
 

Công cụ hỗ trợ quản lý trái phiếu cho doanh nghiệp

Vấn đề

Hiện tại, có rất nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có một công cụ quản lý các đợt phát hành trái phiếu, quản lý khách hàng và quản lý các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, mua lại trái phiếu. Doanh nghiệp phải bỏ nhiều nhân lực để quản lý thủ công trái phiếu, tính toán lãi suất và làm báo cáo dẫn đến các sai sót trong quá trình quản lý và tính lãi suất gây thiệt hại về kinh tế, nhân lực và thời gian của doanh nghiệp.
 

Giải pháp

​Phần mềm quản lý trái phiếu của TNTech đã giải quyết được các vấn đề nêu trên, mang lại cho TNG Holdings Vietnam một giải pháp thông minh và hiệu quả trong quá trình quản lý trái phiếu, giảm thiểu đáng kể chi phí, thời gian, nhân lực cho doanh nghiệp. 


 
Phần mềm quản lý trái phiếu có một giao diện trực quan, rõ ràng, thao tác đơn giản cho người sử dụng. 
Phần mềm cung có đầy đủ các chức năng quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm trái phiếu, phát hành mua bán, phong tỏa, mua lại trước hạn, chuyển nhượng trái phiếu. 
Hệ thống cung cấp đầy đủ​ tính năng tự động tính lãi suất, hỗ trợ tổng hợp báo cáo thống kê, hỗ trợ kết xuất và in ấn báo cáo.


 

​Cải tiến năng suất làm việc của doanh nghiệp bạn bằng các giải pháp công nghệ