Chiến lược của kiến ​​trúc CNTT

Chiến lược của kiến ​​trúc CNTT

Rõ ràng với nhiều ngân hàng để thực hiện đầy đủ các quy tắc quy định mới một cách hiệu quả chi phí, một cách tiếp cận đơn giản là phản ứng là không bền vững. Thay vào đó, nó là điều cần thiết để phát triển một chiến lược mà nhìn vào ảnh hưởng của họ trên toàn bộ vòng đời kinh doanh và thương mại để tránh trùng lặp và tăng chi phí thực hiện.

Với chế độ quy định lựa chọn hợp lý hiện nay một phần và bưu kiện của các dịch vụ tài chính Công nghiệp, các ngân hàng phải thích ứng và quản lý địa chỉ mạng của các sáng kiến ​​pháp lý như là một chức năng hoạt động cốt lõi. Là một phần của phương pháp mới này của tư duy, đó là một bước bổ sung rằng cũng cần được xem xét: kết nối giữa các quy định và kiến ​​trúc CNTT của ngân hàng.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *